Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Argeșului, unde au fost relativ staționare și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stațiile hidrometrice Ungheni și Oancea au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Rm. Sărat, bazinul inferior al Oltului, cursurile superioare ale Prahovei, Siretului, Trotușului, Bârladului și afluenților săi, Jijiei, cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02 – 05.03.2017 a fost relativ staționar, având valoarea de 7400 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.03– 06.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, bazinul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și cursurile inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței, unde vor fi în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de munte datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stațiile hidrometrice Ungheni și Oancea vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, staționare la Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea.