Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
04.07.2022 ora 07.00 – 05.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor: Mureş,  Argeş, bazinele superioare ale Cernei, Vedei, Ialomiței, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului şi doar prin propagare pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului.
Creşteri izolate de niveluri şi debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval s-au produs şi pe unele râuri din bazinul Bârladului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Barcău, Crişuri, Timiş, Suceava, Moldova, Bistrița şi în bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde vor fi în scădere.
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Suceava, pe afluenții Prahovei, pe cursurile superioare ale Moldovei, Bistriței Trotuşului, Buzăului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Siret (exceptând Suceava, cursurile superioare ale Moldovei, Bistriței, Trotuşului şi Buzăului), cursurile superioare şi mijlocii ale Vedei şi Argeşului, pe unii afluenţi ai Oltului inferior şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 04.07.2022 până la ora 24:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04.07.2022 – 05.07.2022 a fost în creștere, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectoarele Bechet – Zimnicea și Cernavodă – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu – Călărași.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
05.07.2022 ora 07.00 – 06.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi doar prin propagare pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Vedea, Argeş, Ialomița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, în bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, pe cursul mijlociu al Mureşului şi pe cursurile inferioare ale Târnavelor.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele Someş, Bârlad, Prut (exceptând cursul superior), pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (3000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea, staționare pe sectorul Giurgiu – Hârșova și în scădere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.