Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.09.2017 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Crișul Repede, Bistrița, Trotuș, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Crișului Negru, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Oltului, Argeșului, Ialomiței și Buzăului și mai mici pe Râul Doamnei, cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe unele râuri din bazinele Mureșului și Oltului.
În interval, s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Fântâna-Galbenă la sh. Stâna de Vale (50+5)-jud. BH.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.09 – 05.09.2017 a fost în scădere, având valoarea de 2600 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.09 – 06.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Crișului Negru, Mureșului, Oltului, Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul țării și zonele de munte datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.