Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.12.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând Buzăul, bazinele mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Târnavelor, cursurile inferioare ale Vişeului, Turului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, unde au fost în creştere prin propagare şi relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Prut şi cursul Siretului.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270+23)-jud.SM, Pârâul Câinelui - Vârtoapele (200+4)-jud.TR şi Glavacioc – Crovu (200+5)-jud.GR.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Moraviţa, cursul Siretului, Bârlad şi Prut, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 50% din acestea.
Formaţiunile de gheată (gheaţă la maluri) sunt prezente pe râurile la staţiile  hidrometrice: Moldova – Fundul Moldovei şi Cuejdiu – Cuejdiu.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.12 – 05.12.2017 a fost în creştere,  având  valoarea de 6300  m3/s,  peste media lunii decembrie (5200 m3/s).  
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.12.2017 – 06.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând Buzăul, cursurile inferioare ale Crişurilor, Mureşului, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere prin propagare şi relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Prut şi cursul Siretului.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din jumătatea de vest a ţării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), existente, se vor menţine fără modoficări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.