Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și bazinul superior al Jiului, unde au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Someșului, Barcăului şi Crișurilor.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Este prezent pod de gheață pe râul Bistriţa la stația hidrometrică Dorna Giumalău.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someșul Mare, Târnava Mică, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, bazinul superior al Buzăului, bazinul mijlociu al Bârladului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Olt, Bistrița și râurile din Dobrogea . 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.03 – 06.03.2017 a fost în scădere, având valoarea de 7300 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.03– 07.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Oltului, bazinul superior și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Mici creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de munte datorită precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi staţionare pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Giurgiu, în scădere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele şi în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.