Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în creştere exceptând râurile din bazinele Siret şi Prut unde au fost în scădere şi cursul inferior al Someşului, bazinele mijlocii şi inferioare al Argeşului şi Ialomiţei precum şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri mai importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale s-au produs pe unele râuri din zonele de deal și de munte din sud-vestul țării datorită precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vişeu, Suceava, bazinul superior al Buzăului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE:  râul Gruiu la s.h. Bălăneşti (150+30)-jud. GJ.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE: râurile la staţiile hidrometrice: Gilort – Turburea  (250+12)-jud. GJ şi Jiu – Răcari (330)-jud. DJ.
În interval s-a emis o Atenţionare hidrologică pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Avertizarea hidrologică pentru fenomene imediate nr. 2 din 05.05.2017, până la ora 9:00 
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 15 din 04.05.2017.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.05.2017 – 06.05.2017 a fost în creştere, având valoarea de 7100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staţionare pe sectoarele Bechet – Corabia şi Galaţi – Tulcea şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Brăila. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.05 – 07.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere exceptând râurile din bazinele Siret şi Prut unde vor fi în scădere uşaoră şi bazinul inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Se menține în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 15 din 04.05.2017 până la ora 16:00.    

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în general în creştere exceptând sectorul Calafat – Tr. Măgurele unde vor fi în uşoară scădere.