Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.05.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.05.2022 ora 07.00 – 06.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Târnave, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Mureșului, unde au fost staționare.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râurile din zonele de deal și munte din Banat și Crișana, în special în bazinul hidrografic Nera și bazinele superioare ale Timișului și Begăi, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Alb, pe unii afluenți ai Crișului Negru, bazinele superioare ale Izei, Turului, Someșului, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Jiului, Argeșului și pe cursul superior al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Rm. Sărat, Bârladului şi Jijiei.
În interval au fost emise două ATENȚIONARI HIDROLOGICE de fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.05.2022 – 06.05.2022 a fost  în scădere, având valoarea de 5100 m3/s, sub media multianuală a lunii  mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele și Galați – Tulcea și în creștere pe sectorul Zimnicea – Brăila.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.05.2022 ora 07.00 – 07.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Târnave, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Mureșului, unde vor fi staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, precum şi creşteri de niveluri şi debite pe râurile din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5000 m3/s).
În  aval  de  Porțile  de  Fier  debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.