Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.06.2019 ora 07.00 – 06.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, cursurile superioare ale: Vişeului, Crişului Repede, Crişului Negru, Begăi, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând unele râuri din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Balinţ (550+94)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (350+28)-jud.TM şi Prut – Şiviţa (435+2)-jud.GL.
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+97)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+65)-jud.SM, Fâneţelor – Sălsig (275+31)-jud.BH, Cigher – Chier (300+28)-jud.AR, Bega Veche – Pischia (100+49)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+122)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+74)-jud.TM, Bârzava – Gătaia (350+3)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+122)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+7)-jud. TM, Jiu – Răcari (330+4)-jud.DJ,  Topolog – Milcoiu (185+17)-jud.VL, Neajlov – Călugăreni (220+4)-jud. GR, Neajlov – Vadu Lat (150+5)-jud. GR, Sabar – Vidra (360+16)-jud. IF, Bârlad – Tecuci (300+13)-jud.GL, Miletin – Hâlceni Aval (250+21)-jud.IS, Miletin – Şipote (150+42)-jud.IS, Racova – Puşcaşi (340+10)-jud.VS, Prut – Prisăcani (450+20)-jud. IS, Prut – Drânceni (560+25)- jud.VS, Prut – Fălciu (500+42)-jud.VS, Prut – Oancea (440+80)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Făget (220+38)-jud.TM, Saşa - Poieni (50+8)-jud.TM, Orlea – Celei (180+11)-jud.GJ şi Lohon – Curteni (200+4)-jud.VS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 31 din 05.06.2019.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.06 – 06.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 11200 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+68) – jud. MH, Corabia (500+20) – jud. OT, Tr. Măgurele (500+22) – jud. TR, Zimnicea (530+25) – jud. TR, Isaccea (380+36) – jud. TL și Tulcea (320+20) – jud. TL și peste FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Calafat (600+5) – jud. DJ, Bechet (600+15) – jud. DJ.
 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte în special din nordul, vestul şi centrul țării, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, însemnate cantitativ, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
- COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bega, Timiș, Bârzava și Prut, cu valori cuprinse între 10 – 120 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 31 din 05.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (11300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la Gruia şi Cernavodă şi pe sectoarele Zimnicea – Olteniţa şi Isaccea – Tulcea şi peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019.

Noutăți Noutăți