Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.12.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Neajlovului, Sabarului, Argeșului, unde au fost fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Moldova, Suceava, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270+18)-jud.SM şi Glavacioc – Crovu (200+6)-jud.GR.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad şi Prut, cursul Siretului, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 50% din acestea.
Formaţiunile de gheată existente (ace de gheață și gheaţă la maluri) s-au menţinut fără modoficări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.12 – 06.12.2017 a fost în creştere,  având  valoarea de 6500  m3/s,  peste media lunii decembrie (5200 m3/s).  
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.12.2017 – 07.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bistriței, unde vor fi relativ staționare și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, în special din nordul ţării datorită precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă existente (ace de gheață și gheaţă la maluri) vor fi în diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staționar (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.