Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Buzăului datorită cedării apei din startul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt (exceptând cursul său superior), Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele sectoare de râu din zonele de deal și munte din jumătatea de vest a țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei şi pe râul Dorna la s.h. Poiana Stampei, pe lungimi de 200 şi respectiv 400 de metri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someșul Mare, Târnava Mică, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, bazinul superior al Buzăului, bazinul mijlociu al Bârladului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Olt, Bistrița și râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.03 – 07.03.2017 a fost în scădere, având valoarea de 7200 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în creştere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.03– 08.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere datorită propagării.
Mici creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte datorită precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi scădere pe sectorul Gruia – Feteşti, staţionare pe sectorul Cernadovă – Vadu Oii şi în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea.