Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişurilor, Jiului, cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Mureşului, Begăi, Timişului şi Oltului, unde au fost în creştere prin propagare. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului şi Mureşului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Vişeu, Crişul Negru, Bega, Jiu, cursul superior al Timişului, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior şi mijlociu al Argeşului, bazinul superior al Ialomiţei, bazinul superior al Bistriţei şi pe râurile din Dobrogea.
În interval, s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile  la  staţiile  hidrometrice: Jiu – Filiaşi (300+10)-jud. DJ şi Jilţ - Turceni (250+8)-jud.GJ.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.05.2017 – 07.05.2017 a fost staţionar, având valoarea de 7100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.05 – 08.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor, Mureşului şi Jiului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite şi scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din sudul şi vestul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.