Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Vedea, Neajlov, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursul mijlociu și inferior al Prutului, afluenții acestuia și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Crișuri, Teleorman, bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului, bazinele inferioare ale Crasnei și Jiului, pe unii afluenți ai Oltului și Argeșului și mai mici pe Râul Doamnei, cursul superior al Siretului, pe afluenții Bârladului și Prutului și pe unele râuri din bazinele Mureșului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.09 – 07.09.2017 a fost staţionar, având valoarea de 2700 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.09 – 08.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Neajlov, Jiu, Bârlad, cursul mijlociu și inferior al Prutului, afluenții acestuia și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.