Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.12.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Suceava, Moldova, Bistrița, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, cursul Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu (200+1)-jud.GR.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad şi Prut, cursul Siretului și unii afluenți ai Mureșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 şi 90% din acestea.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri și năboi) prezente pe râurile mici din bazinul superior al Bistriței și pe unii afluenți ai Someșului  au fost în diminuare și restrângere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.12 – 07.12.2017 a fost staționar, având valoarea de 6500 m3/s, peste media lunii decembrie (5200 m3/s).  
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.12.2017 – 08.12.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, cursul Someșului, cursul inferior al Mureșului, cursul superior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, în special din nordul ţării datorită precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă existente (gheaţă la maluri și năboi) vor fi în diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.