Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele Someşului Mare, Bistriţei, pe cursul superior al Oltului şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Crişurilor, Târnavelor şi cursul mijlociu al Mureşului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Bârlad, bazinele superioare ale Crişurilor, Mureşului, Târnavelor, Prutului şi bazinul inferior al Mureşului au fost în general în scădere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bega, Timiș, Prahova, Suceava, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Buzăului, bazinul mijlociu al Bârladului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Bistrița și râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.03 – 08.03.2017 a fost în scădere, având valoarea de 7100 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Cernavodă şi în creştere pe sectoarele Calafat – Bechet şi Hârşova – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.03– 09.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior al Oltului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursurile inferioare ale Crişurilor şi Bistriţei, unde vor fi în creştere prin propagare şi în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, bazinele superioare şi mijlocii ale Crişurilor şi bazinul superior şi cel inferior al Mureşului.
Mici creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte datorită precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Vadu Oii şi în creştere pe sectoarele Bechet – Tr.Măgurele şi  Brăila – Tulcea.