Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Argeș, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, bazinul superior al Vedei și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava și cursul mijlociu și inferior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic al Târnavelor, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Mureșului, Bistriței, pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Bistrița, Moldova și bazinele superioare ale Someșului, Crasnei și Argeșului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Barcău, Crişuri, Bega, Jiu, Vedea, Argeș, cursurile superioare ale Izei, Lăpușului, Crasnei, unii afluenți ai Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE  pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.05.2017 – 08.05.2017 a fost în scădere, având valoarea de 7000 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea. 


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.05 – 09.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Târnave, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Mureșului, Timișului, Bârzavei, afluenții de dreapta ai Siretului, pe râurile din Dobrogea și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursul superior al Prutului și pe afluenții acestuia și în scădere pe celelalte râuri. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din centrul, sudul, estul țării și zonele de deal și munte datorită precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.