Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.06.2019
ora 07.00 – 08.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice:Crasna, Barcău, Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Arieș, Siret,  bazinul superior al Mureșului și pe afluenții Prutului inferior și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Jijiei și Miletinului.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
 Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din jumătatea de sud a Moldovei, bazinul superior al Oltului, bazinul mijlociu al Jiului, unii afluenți mici ai Oltului inferior și Barcăului ca urmare a precipitațiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega Veche – Pișchia (150+3)-jud. TM, Timiș – Grăniceri (750+2)-jud.TM,  Miletin – Hâlceni aval (290+37)-jud.IS şi Prut – Fălciu (550+1)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+5)-jud.GL
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+76)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+34)-jud.SM, Barcău – Sălard (510+44)-jud. BH, Cigher – Chier (300+30)-jud. AR,  Bega – Chizătău (200+148)-jud.TM, Timiş – Șag (300+10)-jud. TM, Chizdia – Ghizela (250+10)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+55)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+134)-jud.TM, Jiu – Răcari (330)-jud. DJ,  Neajlov – Călugăreni (220+3)-jud. GR, Sabar – Poenari (180+14)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+28)-jud. GR, Bârlad – Tecuci (300+10)-jud.GL, Miletin – Șipote (150+45)- jud. IS, Bahlui – Iași (320+16)-jud. IS, Crasna – Vinețești (340+15)-jud. VS şi  Prut – Oancea (440+81)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Fânețelor – Sărsig (400+28)-jud. BH, Miletin – Șipote (350+48)-jud. IS, Miletin – Hâlceni aval (350+48)-jud. IS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Jiiu – Răcari (330)-jud. DJ, Lotru – Valea lui Stan (165+20)-jud. VL, Govora – Govora Sat (200+20)-jud. VL, Racova – Pușcași (340+10)-jud. VS,
 
Sunt în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 06.06.2019, iar în interval au fost emise: 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod roșu, 10 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod portocaliu și 3 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod galben.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.06 – 08.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 11700 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Din datele sosite până la ora 6 nivelurile se situează peste:
- FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+86)-jud. MH, Giurgiu (570+11) – jud. GR, Olteniţa (550+10) – jud. CL, Cernavodă (500+10) – jud. CT, Isaccea (380+45) – jud. TL și Tulcea (320+28) – jud. TL și peste 
- FAZA a II-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Calafat (600+54) – jud. DJ, Bechet (600+73) – jud. DJ, Corabia (550+45) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+36) – jud. TR şi Zimnicea (610+10) – jud. TR.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.06.2019
ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Siret, Prut, Argeș, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul superior al Mureșului și pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din jumătatea de est a țării, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE cursurile inferioare ale râurilor  Miletin, Jijia, cu valori cuprinse între 10 – 30 cm
- COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bega Veche, Bega, Timiș și Prut, cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 07.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (11800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Gruia – Zimnicea şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectoarele Giurgiu – Oltenița, Isaccea – Tulcea și la Cernavoda.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri