Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.07.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
07.07.2022 ora 07.00 – 08.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul hidrografic Argeș, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș (aval s.h. Dej), Mureș, Olt, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinul superior al Vedei și pe afluenții săi din bazinul mijlociu și inferior, pe cursul inferior al Jiului și pe cursurile superioare ale Siretului și Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Târnave, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, cursurile superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, debitele au fost în scădere, iar pe celalalte râuri relativ staționare.
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, bazinele superioare ale Argeșului, Prahovei și pe cursurile superioare ale Sucevei, Bistriței şi Trotuşului, pe unii afluenţi ai Moldovei (Ozana, Pluton), Bistriţei (Neagra, Cuejdiu, Iapa, Cracău) şi Trotuşului (Uz şi Asău) şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Rm. Sărat, Bârlad,  Jijia, bazinul superior al Vedei, unii afluenți ai Oltului, cursurile Siretului, Prutului și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise două ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 07.07.2022, începând cu ora 11:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.07.2022 – 08.07.2022 a fost în staționar, având valoarea de 3100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița, relativ staționare pe sectorul Călărași - Galați și în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
08.07.2022 ora 07.00 – 09.07.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior al Timișului, cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Jiului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul mijlociu și inferior al Oltului și cursurile superioare ale Siretului și Putnei. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Bega, Bârzava, Moravița, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului, Jiului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinul mijlociu și inferior al Timișului și bazinul superior al Oltului, debitele vor fi în scădere, iar pe celelalte râuri din țară vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 07.07.2022, până la ora 09:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.