Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Crișul Negru, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, cursurile mijlocii ale Mureșului, Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Buzăului și Trotușului, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Bega, bazinele superioare ale Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, bazinul superior și mijlociu al Timișului, râurile din bazinul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele râuri din sud-vestul țării și zonele de munte.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Bistriţa și Trotuş și pe cursul superior al Lotrului au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Arieș, Bega, Timiș, Prahova, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm.Sărat, Buzău, râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Jiului, Oltului și bazinul superior și mijlociu al Mureșului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.03 – 09.03.2017 a fost staționar, având valoarea de 7100 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în creştere la Gruia şi pe sectoarele Corabia – Giurgiu şi Brăila – Tulcea şi în scădere pe sectoarele Calafat – Bechet şi Olteniţa – Vadu Oii.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.03– 10.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Arieș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bistrița și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării.
Creșteri de niveluri și debite se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte datorită precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea – Oltenița, în scădere pe sectoarele Bechet – Tr. Măgurele și Călărași – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea - Tulcea.