Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.04.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general staționare, exceptând Someşul, cursul Siretului, bazinul superior şi mijlociu al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Timişului şi Bârzavei, bazinul mijlociu şi inferior al Bârladului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile inferioare ale Barcăului, Crişurilor, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Buzăului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Crasna, cursurile superioare şi mijlocii ale Barcăului, Crişurilor, bazinul superior al Bârladului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului şi bazinul inferior al Prutului, debitele au fost în scădere.                                       
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Sitna, Bahlui, Bârladul superior şi afluenţii săi şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursul superior și mijlociu al Ialomiței.
Se situează peste:
-COTELE DE ATENTIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500+10)-jud.VS, Vaslui – Codăeşti (400+25)-jud.VS.
În interval, s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Miletin – Şipote (150+5)-jud.IS, Durduc – Frenciugi (400+20)-jud.IS, Vaslui – Satu Nou (400+45)-jud.IS, Crasna – Vineţeşti (340+1)-jud. VS.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08 – 09.04.2017 a fost staţionar, având  valoarea  de  4200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

 Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.04 – 10.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, cursul mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Someşului, Timişului, Bârladului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinul superior şi mijlociu al Someşului, Crasna, Barcău, Crişuri, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior şi mijlociu al Bârladului, cursul superior al Siretului şi bazinul superior al Prutului, debitele vor fi în scădere.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.