Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Argeș, Ialomița, Olt superior și mijlociu și cele din Dobrogea, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Jiului, Oltului inferior și pe cursul superior al Prutului debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din Oltenia, Muntenia și Moldova datorită precipitațiilor înregistrate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Neajlov la stația hidrometrică Moara din Groapă (100+18)-jud. DB.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Barcău, Crişuri, Bega, Jiu, Vedea, Argeș, Olt inferior şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

b) DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.05.2017 – 09.05.2017 a fost în scădere, având valoarea de 6900 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 

                       Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.05 – 10.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul superior al Mureșului, afluenții de dreapta ai Siretului și pe râurile din Dobrogea, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, Prut și pe cursul Siretului și în scădere pe celelalte râuri. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din centrul, sudul, estul țării și zonele de deal și munte datorită precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Intră în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 17 din 08.05.2017.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea.