Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.04.2017 ora 07.00


a) RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Alb, Târnavelor, Bârladului, cursurile mijlocii ale Mureșului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și cursul inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe cursul inferior al Bârladului datorită propagării viiturii formate anterior.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bahlui, Bârlad, Miletin şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Cerna, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursul superior și mijlociu al Ialomiței.
În partea a doua a intervalului de prognoză nivelurile s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09 – 10.04.2017 a fost staţionar, având  valoarea  de  4200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere ușoară la Calafat.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.04 – 11.04.2017  ora 07.00


a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Bârladului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, unde vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.