Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Gilort, Olt (cu excepţia Olteţului inferior), Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret (fără Bârlad şi cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei) şi numai prin propagare pe râul Prut şi pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului. 
Creşteri izolate de debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval s-au mai produs în bazinul Motrului şi în Dobrogea.
Pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri, în general, în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Pesceana - Suteşti (250+51)- jud. VL,  Râul Domnei – Ciumeşti (200+2)- jud. AG şi Râul Târgului ¬– Pişcani (100)- jud. AG.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.05.2017 – 10.05.2017 a fost în scădere, având valoarea de 6800 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.


 Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.05 – 11.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale următoarelor râuri: Mureş, Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova, Buzău şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Bistriţa, Trotuş şi Putna.
Pe celelalte râuri debitele vor fi, în general, în scădere.
Se menţine ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 08.05.2017.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr.Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.