Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, pe cele din Dobrogea şi din bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotuşului, Bistriţei, Moldovei şi Sucevei.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș.
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Bistriţa, aval Dorna Giumalău, pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Crasna mijlocie, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului și Arieșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și cursurile superioare ale Begăi și Timișului.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.03 – 11.03.2017 a fost în creştere, având valoarea de 7800 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în creştere. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.03– 12.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe cele din Dobrogea. 
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (8200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în creștere pe sectorul Gruia –Galaţi și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.