Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere datoritǎ precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, bazinele superioare ale Crişului Repede, Crişului Negru, Oltului, cursurile inferioare ale Crişului Alb, Begǎi, Timişului, Bârzavei, Moraviţei, Caraşului, Nerei şi Cernei.
Pe râurile din bazinele Siretului, Bârladului, Prutului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare şi în uşoarǎ scǎdere pe celelalte râuri.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele: Someş, Mureş şi Olt,  ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Târnava Mare, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi Ialomiţei superioare, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut şi mai mari (peste 100%) pe Moraviţa, cursurile superioare ale Arieşului, Bârzavei, Nerei, Cernei, Jiului, cursurile superioare şi mijlocii ale Begǎi, Timişului şi pe râurile din Dobrogea. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bega Veche la staţia hidrometrică Pişchia (100+15)-jud. TM.
  În interval au fost emise doisprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.06 – 11.06.2018 a fost staţionar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general în scădere, exceptând sectorul Corabia – Olteniţa unde au fost în uşoară creştere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.06.2018 – 12.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului, Târnavelor şi cursul mijlociu al Oltului.
Pe râurile din bazinele Siretului, Bârladului, Prutului, pe cursul superior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare şi în uşoarǎ scǎdere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte din nord-vestul şi centrul ţǎrii, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi izolat mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general staţionare, exceptând sectorul Zimnicea – Vadu Oii, unde vor fi în usoară creştere. 

Anunțuri Anunțuri