Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.08.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 10.08.2022 ora 07.00 – 11.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinul mijlociu al Oltului, pe Lotru (afluent al Oltului), Ampoi, Strei, Cerna, Arieș (afluenți ai Mureșului mijlociu și inferior), iar pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Putnei, Rm. Sărat, Bârladului și pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Negru și Crișului Repede, creșterile s-au datorat numai  propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele inferioare ale Jiului și Oltului, afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea, debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Crișana, jumătatea de sud a Transilvaniei și nordul Olteniei.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Lăpuș, Crișul Repede, bazinul superior al Barcăului, pe cursurile superioare ale Bistriței, Siretului, și Trotușului, mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Amaradia, Suceava, Moldova, Bârlad, cursul Tazlăului, cursul superior al Siretului, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinul superior al Argeșului.
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAŢIE râul Tecucel la staţia hidrometrică Tecuci (450)-jud. GL .
În interval au fost emise pentru fenomene imediate o AVERTIZARE și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 10.08.2022
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 10.08.2022 – 11.08.2022 a fost în scădere, având  valoarea  de 1900  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în creștere uşoară pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 11.08.2022 ora 07.00 – 12.08.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferiore ale Someșului, Crișului Alb, Arieșului și Mureșului, iar pe celelalte vor fi în scădere.
Sunt posibile ușoare creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele montane, cu precădere din sud – vestul și nordul țării, datorită averselor, slab cantitativ, prognozate.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 10.08.2022, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (1900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere uşoară pe sectorul Giurgiu – Tulcea.