Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinul superior al Oltului, cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor slabe cantitativ căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și Crișului Alb.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, pe unii afluenți ai Oltului superior, pe cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei, pe râurile din Dobrogea, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Crișului Negru și Someșului Mic şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele  Bârladului şi Jijiei, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Oltului superior și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10 – 11.10.2017 a fost staţionar,  având  valoarea  de  3400  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  octombrie  (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere, exceptând sectorul Calafat – Bechet, unde au fost staționare.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.10.2017 – 12.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Oltului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din nordul țării datorită precipitaţiilor slabe cantitativ prevăzute.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.