Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele Siretului, Prutului şi Bârladului şi doar prin propagare pe cursul inferior al Mureşului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, debitele au fost în scǎdere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Creşteri rapide de debite şi niveluri, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în interval, s-au produs pe râurile din bazinele Jijiei şi Bârladului.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Jijia – Dângeni (380+52)-jud. BT, Sitna – Todireni (250+28)-jud. BT, Miletin – N. Bălcescu (310+5)-jud.BT, Miletin - Şipote (150+97)-jud.IS, Bârlad – Negreşti (500+55)-jud. VS şi Tibana – Sacovăţ (300+45)-jud. IS.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș.
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Bistriţa, aval Dorna Giumalău, pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someșul Mare, Târnava Mare, Arieş, Siret, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru şi Mureșului.  
Sunt în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr. 7 şi ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ PENTRU FENOMENE IMEDIATE nr. 1,  din 11.03.2017.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.03 – 12.03.2017 a fost în creştere, având valoarea de 8200 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în creştere. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.03– 13.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale Mureşului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Jijiei, Bahluiului şi Bârladului. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, debitele vor fi în scǎdere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creşteri rapide de debite şi niveluri cu posibile depǎşiri ale COTELOR DE APĂRARE ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării viiturilor formate anterior pe râurile din bazinele Jijiei şi Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
    
b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (8300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în general în creștere.