Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.05.2017 ora 07.00

a)    RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Vedei, Argeșului, Sabarului, Dâmboviței și Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri mai însemnate de niveluri datorită propagării viiturilor formate anterior, cu situarea acestora în jurul COTELOR DE ATENȚIE, s-au înregistrat pe cursurile inferioare ale Argeșului, Sabarului și Dâmboviței.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sabar – Vidra (360+32)-jud.IF și Ciorogârla – Bragadiru (250+86)-jud.IF.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul superior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea.


b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.05.2017 – 12.05.2017 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere  la Gruia  şi pe sectorul Corabia – Olteniţa şi în creştere pe sectoarele Calafat – Bechet şi Călăraşi - Tulcea.

 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.05 – 13.05.2017 ora 07.00


a)    RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinul inferior al Someșului și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței debitele vor fi relativ staționare  și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă pe unele râuri din nord-vestul țării și zonele de deal și munte.


b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea – Călărași, în creştere pe sectorul Bechet – Corabia și Hârșova – Tulcea și staționare la Turnu Măgurele și Cernavodă.