Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior al Jiului și afluenții săi de dreapta și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Buzăului, Trotușului, Bârladului, cursurile inferioare ale Rm. Sărat, Putnei, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Jijiei, cursul superior și mijlociu al Prutului.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din sudul țării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Bistriței, Moldovei, bazinele superioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Sucevei, Bârladului, Jijiei, cursul superior al Oltului debitele au fost în scǎdere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Stavnic – Frenciugi (400+12)-jud.IS, Sacovăţ - Țibana (300+54)-jud.IS, Jijia – Dângeni (380+7)-jud. BT, Jijia – Todireni (210+3)-jud.BT și Miletin – Şipote (150+60)-jud.IS, în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Vaslueț – Codăești (400+62)-jud.VS și Dobrovăț - Codăești (400+6)-jud.VS.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Siret, afluenții Prutului,  bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului și afluenții di bazinul inferior al Mureșului.  
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr. 7 din 11.03.2017 până la ora 16.00.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.03 – 13.03.2017 a fost în creştere, având valoarea de 8300 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.03– 14.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Călmațuiului și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale râurilor Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Buzău, Trotuș, Bârlad, Jijia, cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului, Bârzavei, Jiului și Prutului.
Pe râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului debitele vor fi relativ staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în scădere.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Bârlad (350+5)-jud.VS ca urmare a propagării viiturii din amonte.
Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute se pot înregistra pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și sudul Dobrogei.
    
b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (8400 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.