Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.04.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Rm. Sărat, cursul Siretului, Bârladul, bazinul Prutului şi cursul superior şi mijlociu al Buzăului, unde au fost în scădere, iar pe cursul inferior al Buzăului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare,  mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Cerna, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursurile superioare și mijlocii ale Ialomiței, Jijiei şi Bahluiului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12 – 13.04.2017 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval  de  Porţile  de  Fier  debitele au  fost  în  scădere  pe  sectoarele  Gruia – Tr.Măgurele şi Olteniţa – Tulcea, staţionare la Zimnicea şi în uşoară creştere la Giurgiu.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.04 – 14.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret (exceptând cursul inferior al Buzăului), Bârlad şi Prut, care vor fi în scădere şi cursul inferior al Buzăului care va fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din nord-vestul ţării, datorită precipitaţiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu şi Hârşova – Tulcea şi staţionare pe sectorul Olteniţa – Cernavodă.