Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinul inferior al Someșului și pe unele râuri mici din zona de munte din vestul ţării şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureșului, Vedei, Argeșului și Ialomiței. Pe celelalte râuri debitele au fost  relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Jiului, Oltului mijlociu şi inferior şi cele din bazinele superioare şi mijlocii ale Vedei, Argeşului şi Ialomiţei unde au fost în scădere.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Sabar la staţia hidrometrică Vidra (360 +23) – jud.IF.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Ciorogârla la staţia hidrometrică Bragadiru (250+86) – jud IF. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Vedea, Argeş, Ialomița şi pe râurile din Dobrogea.
Este în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017. 

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.05.2017 – 13.05.2017 a fost în scădere, având valoarea de 6500 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staționare pe sectorul Bechet – Cernavodă şi în creştere pe sectorul Hârșova - Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.05 – 14.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prevăzute şi propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu efect de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, îndeosebi din vestul şi estul ţării, datorită precipitaţiior sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, mai importante cantitativ, prognozate.
Se menţine în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017. 

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, relativ staţionare pe sectorul Corabia – Vadu Oii și în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea.