Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu,  Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Moraviţa, Timiş, Bega, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, precum şi cursul inferior al Prutului unde au fost în creştere  uşoară prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnave, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval au emise două ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate
 Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.08 – 13.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2900 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.08.2018 – 14.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare, precum şi cursul inferior al Prutului unde vor fi în creştere uşoară prin propagare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte,  ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
Se va menţine la COTA DE ATENȚIE râul Prut la s.h. Oancea (440) – jud.GL
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.