Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.03.2017 ora 07.00

a)    RÂURI 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna și numai prin propagare pe cursurile mijlocii ale Siretului, Prutului și cursurile inferioare ale Jijiei și Bârladului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval s-au  înregistrat pe unele râuri din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea.
Ca urmare a viiturilor formate anterior, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Șipote (150+18)-jud. IS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sacovăț – Țibana (300+54)-jud. IS, Stavnic – Frenciugi (400+12)-jud. IS, Jijia – Dângeni (380+7)-jud. BT și Todireni (210+3)-jud. BT.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Arieş, Siret, afluenții Prutului și afluenții din bazinul inferior al Mureșului.  

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.03 – 14.03.2017 a fost în creştere, având valoarea de 8400 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.03– 15.03.2017  ora 07.00

a)    RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Jiu unde vor fi staționare și cursurile mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului, Neajlovului, Ialomiței și Buzăului unde vor fi în creștere datorită propagării.
Datorită propagării viiturilor anterioare, în interval, se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Șipote.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (8400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staţionare la Gruia, în scădere la Calafat şi în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.