Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite cu depăsiri ale COTELOR DE APĂRARE datorită precipitațiilor sub formă de aversă cu caracter torențial și importante cantitativ înregistrate, pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din Maramureș, Banat și Moldova.
Se situează peste: 
- COTA DE INUNDAȚIE râul Totova la stația hidrometrică Rădeni (310+18) – jud. VS.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Turț - Gherța Mare (250+14) – jud. SM, Valea Albă – Boinești Sud (250+21) – jud. SM, Olpret – Maia (350+70) – jud. CJ.
- COTA DE INUNDAȚIE râul Lipova la staţia hidrometrică Lipova (350 +12) – jud.BC.
- COTA DE PERICOL râul Tutova la staţia hidrometrică Plopana (500) – jud. BC.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea și Argeş, pe cursurile inferioare ale Ialomiței și Prahovei şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017. 

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.05.2017 – 14.05.2017 a fost staţionar, având valoarea de 6500 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staționare pe sectorul Călăraşi – Cernavodă şi în creștere pe sectoarele Bechet – Oltenița şi  Hârșova - Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.05 – 15.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prevăzute şi propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu efect de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, îndeosebi din vestul, centrul şi estul ţării, datorită precipitaţiior sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, mai importante cantitativ, prognozate.
Se menţine în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 18 din 12.05.2017 și Avertizările hidrologice de fenomene imediate nr. 3 și nr. 4. 

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia¬ – Calafat, în creştere pe sectoarele Bechet – Olteniţa, Galați ¬ Tulcea și la Vadu Oii şi relativ staţionare la Călăraşi, Brăila, Tulcea şi pe sectorul Cernavodă – Hârşova.