Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.05.2019 ora 07.00 – 14.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Prisăcani (450+19)-jud.IS.
Din datele primite până la ora 600, se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Timiş la stația hidrometrică Grăniceri (600+40)-jud.TM. 
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Buzăului, bazinul inferior al Oltului, bazinele superioare și mijlocii ale Moldovei, Bârladului, Jijiei, bazinele superioare ale Timișului, Sucevei și Bahluiului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.05 – 14.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunare în intervalul 14.05.2019 ora 07.00 – 15.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Deznățui, bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, unii afluenți ai Oltului inferior din zona deluroasă și montană, cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din sud-vestul, centrul și nordul țării, mai ales din zona deluroasă și montană din Oltenia și Banat, ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ prevăzute sub formă de aversă.
Se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE, prin propagare, râul Prut la stația hidrometrică  Fălciu (500+20)-jud.VS. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri