Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi pe afluenţii mici ai Dunării aferenţi sectorului Baziaş-Tr. Severin, iar datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Arieş .
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din nordul, centrul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe unii afluenţi ai Crişurilor şi Timişului, pe Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Nera și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
În interval au fost emise patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 13.08.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.08 – 14.08.2017 a fost în creştere, având valoarea de 3500 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia - Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.08 – 15.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere pe râurile din Crişana şi Banat, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului, Timişului, Bârzavei, Moraviţei, Caraşului, Nerei şi Cernei unde vor fi în creştere prin  propagare. 
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din sudul, centrul şi estul ţării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate.
Se menține în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 13.08.2017 până la ora 10:00.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet, relativ staţionare pe sectorul Corabia – Olteniţa şi în scădere pe sectorul Călaraşi – Tulcea.