Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, cursurile mijlocii şi inferioare ale Argeşului, Ialomiţei, cursul superior al Jiului, cursurile superioare ale râurilor din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi Moldova (exceptând cursul superior al Buzăului) şi râurile din Dobrogea unde au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Bega, Timiş, Cibin, Calmăţui, Vedea, Argeş, Suceava, Moldova, Bârlad, Bahlui, în bazinul mijlociu şi inferior al Trotuşului, pe cursurile inferioare ale Ialomiței și Prahovei şi pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste: 
COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+30)-jud. SM, Vaslui – Codăeşti (400+55)-jud. VS şi Dobrovăţ – Codăeşti (400+16)-jud. VS. 
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Tutova – Puieşti (340+6)-jud. VS;
COTA DE ATENŢIE râul Bucuresci – Bucuresci (200+34)-jud. HD, Holod – Holod (300+7)-jud. BH, Elan – D. Cantemir (100+6)-jud. VS.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.05.2017 – 15.05.2017 a fost în creştere, având valoarea de 6600 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creștere pe sectorul Giurgiu –  Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.05 – 16.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale: Someşului, Mureşului, Argeşului, Buzăului, cursurile inferioare ale: Turului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi, Timişului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Bârladului şi relativ staţionare pe Siret, bazinul Prutului şi cursul superior al Bârladului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere. 
Sunt posibile mici creşteri pe râurile mici din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor slabe cantitativ, prognozate.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia¬ – Olteniţa şi în creştere pe sectorul Călăraşi –  Tulcea.