Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Dobrogea, pe afluenţii Oltului mijlociu, ai Argeşului superior şi pe cursurile superioare ale Buzăului, Putnei şi Rm. Sărat. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului, Timişului şi Bârzavei unde au fost în creştere prin  propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe unii afluenţi ai Crişurilor, Timişului şi Oltului mijlociu, pe Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Nera și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (400+50)-jud.CT.
S-a menținut în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 13.08.2017 până în 14.08.2017,  ora 10:00.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.08 – 15.08.2017 a fost staţionar, având valoarea de 3500 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost  în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea – Tulcea şi în creştere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.08 – 16.08.2017 ora 07.00 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat, iar pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului şi Timişului unde vor fi în creştere uşoară  prin  propagare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de munte şi din sud - estul ţării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi scădere la Gruia şi pe sectorul Brăila – Tulcea, în creştere pe Calafat – Giurgiu şi relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Vadu Oii.