Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.05.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.05.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în scădere, exceptând Prutul, Siretul, bazinele inferioare ale Someșului, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Buzăului și Bârladului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă înregistrate. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Argeş inferior, Siret, Suceava, Moldova, Tazlău, Buzău, Bârlad, Elan, cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval s-au situat peste: 
-COTA DE ATENŢIE râul Tur la stația hidrometrică Turulung (360+2) – jud. SM.
-COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+4) - jud. SM.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.05.2017 – 16.05.2017 a fost staționar, având valoarea de 6600 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi pe sectorul Olteniţa – Galaţi, în scădere pe sectorul Calafat – Giurgiu şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.05 – 17.05.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Cerna, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, bazinul superior al Argeșului și numai prin propagare pe Prut, Siret, pe cursurile inferioare ale Sucevei, Moldovei, Buzăului și Bârladului. Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinul inferior al Mureșului și râurile din Dobrogea, unde vor fi staționare. 
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai importante de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte din sud-vestul și centrul țării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia¬ – Vadu Oii şi staționare pe sectorul Brăila –  Tulcea.