Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile râurilor Someș și Crișul Negru și cursurile inferioare ale Ialomiței și Buzăului, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile Bârzava, Sabar, Buzău, Sitna, cursul superior al Vișeului, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bistrei, Nerei, Bârladului şi Jijiei, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Jiului superior, Oltului superior și mijlociu și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15 – 16.10.2017 a fost staţionar,  având  valoarea  de 3600  m3/s,  sub  media multianuală  a  lunii  octombrie  (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Oltenița –Tulcea, în creștere pe sectorul Calafat – Zimnicea și staționare la Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.10.2017 – 17.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru și Ialomiței, unde vor fi în scădere ușoară.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară scădere (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Cernavodă – Tulcea, staţionare la Bechet şi pe sectorul Olteniţa – Călăraşi şi în creştere pe sectorul Corabia – Giurgiu.