Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.02.2019
ora 07.00 – 17.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursul mijlociu al Prutului și cursul  superior și inferior al Mureșului, unde au fost în creştere prin propagare și cursul superior și mijlociu al Siretului şi majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Trotuș, Rm.Sărat) şi râurile din Dobrogea, unde debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Alb, Jiu, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, pe cursul Siretului, pe cursul inferior al Mureșului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, naboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului, Prahovei, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotuşului, Bistriței şi Moldovei, s-au menţinut fără modificări importante. 
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente doar pe cursul superior al Bistriţei și al unor afluenți din bazinul superior al acesteia. 
Este prezent năboiul pe râul Mureș la s.h. Stânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.02 – 17.02.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6000 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.02.2019
ora 07.00 – 18.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând cursul inferior al Prutului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creştere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Siret și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață existente vor fi în uşoară diminuare și restrângere, cu excepția celor din bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staționar (6000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.