Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Putna, Rm.Sărat şi pe cursul inferior al Mureşului. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale, creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din sud-vestul şi centrul ţării, datorită precipitaţiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, căzute în interval.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu (300+20) -jud. CT.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe Bârzava şi Caraş şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe Jijia şi pe cursurile  superioare ale  Siretului şi Prutului.
În interval au fost emise:o AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi 3 ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.08 – 17.08.2017 a fost staţionar, având valoarea de 3500 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia şi Vadu Oii – Galaţi, în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Hârşova şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.08 – 18.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi  cursul inferior al Mureşului  unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte  datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea şi Isaccea – Tulcea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Galaţi.