Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb şi ale râurilor din Banat unde au fost în creştere uşoară ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Timiş, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Jijia, Bârlad şi din bazinele mijlocii ale Someşului, Mureşului şi Oltului.
Izolat s-au produs creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul şi nordul ţării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, căzute în interval.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.09 – 18.09.2017 a fost staţionar, având  valoarea  de 3300  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  septembrie  (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea – Hârşova, în creştere pe sectoarele Calafat – Bechet şi Vadu Oii – Tulcea şi staţionare pe sectorul Corabia – Tr. Măgurele.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.09 – 19.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb, din bazinul inferior al Someşului şi ale râurilor din Banat unde vor fi în scădere uşoară.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Giurgiu – Vadu Oii, in creştere pe sectoarele Bechet – Corabia şi Brăila – Tulcea şi staţionare pe sectorul Tr. Măgurele – Zimnicea.