Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.02.2019 ora 07.00 – 19.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Vișeului, Lăpușului, cursul superior al Siretului şi cursul Prutului, unde au fost în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș și Bârzava, unde au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor de munte. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Jiu,  Suceava, Moldova, Trotuş, Prut, pe cursurile Siretului şi Bârladului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog), ai Prahovei (Doftana, Teleajen) şi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente s-au menținut fără modificări importante în bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței și au fost în restrângere și diminuare în bazinele superioare ale Lotrului, Trotuşului și Moldovei. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.02 – 19.02.2019 a fost în scădere, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.02.2019 ora 07.00 – 20.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Vișeului, Lăpușului, bazinul superior al Turului, cursul superior și mijlociu al Siretului şi cursul Prutului, unde vor fi în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș și Bârlad, unde vor fi în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra și pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor de munte. 
Formațiunile de gheață existente vor fi în diminuare și restrângere, cu excepția celor din bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței, unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5600 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.