Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.04.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI 
Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând unele râuri din sud-vestul ţării unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute in interval şi propagării și numai prin propagare s-au înregistrat  mici creşteri pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna şi Rm.Sărat.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–80% din mediile multianuale lunare,  mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul superior al Buzăului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Arieș, Timiș, Nera, Cerna, Vedea şi în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Trotuș, Rm. Sărat şi Bârlad.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
Este în vigoare Atenţionarea hidrologică nr.10 din 18.04.2017, ora 14:00

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18 – 19.04.2017 a fost în creştere uşoară, având valoarea de 4000 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea  – Olteniţa, în creştere uşoară pe sectorul Calafat – Bechet și relativ staționare pe sectoarele Corabia – Tr.Măgurele şi Călăraşi - Tulcea.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.04 – 20.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Desnăţui, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş si Ialomiţa.
Se menţine în vigoare Atenţionarea hidrologică nr.10 din 18.04.2017.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere uşoară la Gruia, Corabia, Zimnicea şi Brăila şi relativ staționare la Calafat, Bechet,Tr.Măgurele şi pe sectoarele Giurgiu – Vadu Oii şi Galaţi – Tulcea.