Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.02.2020 ora 07.00 – 20.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Buzău, bazinele superioare ale Jiului, Vedeal Argeşului, Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului, cursurile superioare ale Siretului şi Bistriţei, unde au fost în creştere uşoară datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpada, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat năboi şi pod de gheață) existente au fost în uşoară diminuare și restrângere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.02.2020 – 20.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5100 m3/s, sub media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.02.2020 ora 07.00 – 21.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Jiului şi Vedei, bazinul inferior al Oltului şi bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei unde vor fi în creştere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formațiunile de gheață (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheață)  existente se vor menţine fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri