Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, doar prin propagare pe cursul Someşului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Turului, Izei, Vişeului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Jiului, Bistriţei, Buzăului şi cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Prutului şi Bârladului şi pe cele din bazinul superior al Buzăului, debitele au fost în scădere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Creşteri de debite şi niveluri, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării, s-au produs pe unele râuri mici din bazinul superior al Timişului.
În interval s-a situat la COTA DE ATENŢIE râul Goleţ la staţia hidrometrică Goleţ (270)-jud.CS  şi  peste COTELE  DE  ATENŢIE  râurile la staţiile hidrometrice: Saşa - Poieni (50+4)-jud.TM şi Bistra - Obreja (85+9)-jud.CS.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Bârzava, Cibin, Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău, Prut şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.03 – 20.03.2017 a fost în scădere având valoarea de 7100 m3/s, situându-se peste media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galaţi şi în creştere pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.03– 20.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Timişului, cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor, Jiului, Bistriţei, Buzăului şi Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului şi Prutului şi bazinul superior al Mureşului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier nivelurile vor fi în general în scădere.