Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile Siretului și Prutului, râurile din Banat, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Someș, Olt, Olteț, Vedea, Argeș, Teleorman, cursurile inferioare ale Mureșului, Târnavelor, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și relativ staționare pe râurile in bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior al râului Jiu. 
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Repede, Begăi, Timișului, Pogănișului, Bârzavei, Carașului, pe unele râuri mici din bazinul mijlociu și inferior al Crișului Alb și bazinul inferior al Mureșului, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Moraviţa la staţia hidrometrică Moraviţa (250+2)-jud.TM.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Orăștie – Grădiștea de Munte (65+2)-jud.HD, Goleț – Goleț (270+25)-jud.CS, Tău – Soceni (60+14)-jud.CS, Bistra – Voislova Gară (150+4)-jud.CS, Bistra – Obreja (85+1)-jud.CS, Vl. Doman – Reșița_2 (140+14)-jud.CS, Bârzava – Moniom (220+49)-jud.CS.
Debitele se situează în general la valori peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Târnave, Cerna, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cursul Siretului, cursul Prutului, cele din bazinul inferior al Bârladului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, pe afluenţii Oltului superior şi mijlociu şi pe unii afluenţi ai Jijiei, unde se situează la valori între 30 şi 90% din acestea.
În interval au fost emise nouă ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 18.06.2018 până la ora 900.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.06 – 20.06.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5400 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.06.2018 – 21.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului, Prutului, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Bega, Timiș, Pogăniș, Bârzava, Caraș, Nera, Olt, Olteț, Vedea, Argeș, Ialomița, unde vor fi în creştere prin propagare. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE datorită propagării râul Bârzava la stația hidrometrică Gătaia (350+20)-jud.TM. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5700 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri