Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinele hidrografice ale Crișurilor, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței, pe Sabar, pe unii afluenți ai Jiului (Jilț, Amaradia, Raznic) și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Iara, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), Olt (Homorod, Covasna, Turcul, R. Negru, Cungrişoara, Beica, Mamu), pe Tur, Crasna, Bistra, Râul Doamnei, Lotru, Siret (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.08 – 20.08.2017 a fost în scădere, având valoarea de 3400 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în creştere ușoară pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.08 – 21.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic şi bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor, unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din zonele de deal şi munte din vestul şi nordul ţării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai importante cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi, staţionare la Cernavoda  şi în creştere pe sectorul Hârşova – Tulcea.