Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.03.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișuri, Mureș, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și cursurile inferioare ale Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, și Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Bârlad, bazinele superioare ale râurilor Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului și relativ staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, pe râurile din Dobrogea, bazinul superior și inferior al Mureșului, bazinul inferior al Jijiei și râul Prut.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.03 – 21.03.2017 a fost în scădere, având  valoarea  de  6700 m3/s, egală  cu  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.


Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.03– 21.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureşului, cursurile inferioare ale Crişului Repede, Timișului, Bârzavei şi Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Someşului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, bazinul superior și mijlociu al Timișului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere, exceptând stațiile hidrometrice Oltenița, Cernavodă și Tulcea, unde vor fi relativ staționare.